Léto bylo plné zážitků a nám zůstanou krásné vzpomínky. Navštívili jsme ZOO v Plzni a v Táboře, kavárny, cukrárny, hospůdky, kde nám vždycky chutná. Památník Antonína Dvořáka byl krásným návratem do minulosti. Ve volných dnech jsme si pekli a zpracovávali sezónní ovoce, nasušili bylinky, společně cvičili, zpívali, procvičovali jemnou motoriku, trénovali paměť a trávili čas venku na sluníčku.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.