Ve středu 11. června jsme měli vzácnou návštěvu. Potěšit nás přijeli tři čtyřnozí přátelé v rámci canisterapie. Strávili jsme společně pěkné dopoledne a už se těšíme na „příště“.

„Pod okny“

ZUŠ Březnice se připojila k projektu pro seniory „Pod okny“ a její nadaní žáci přišli potěšit a rozveselit seniory Domova Březnice. Písničky nové i ty starší, které jsou našim seniorům bližší, zazněly před Domovem v úterý 16. června.

Děkujeme všem, kteří projekt „Pod okny“ zrealizovali a našim klientům a zaměstnancům zpříjemnili den. Zvlášť teď, v době koronakrize, jsou tyto radosti potřeba víc, než kdy jindy.

DRSNÁ NĚŽNÁ KEŇA

Úchvatné chvíle s autentickými záběry své kamery a ukázkami předmětů dovezených z Afriky. Pan Pavel Justich se vydal s expedicí T&P 2016 KARIBUNI MARAFIKY – MYSSE na cestu mnoho tisíc kilometrů, aby poznal krásu drsné, ale i něžné Keni. Realita rovníkové Afriky, ojedinělé záběry s originální hudbou a neopakovatelné zážitky. To vše nám představil v 80 minutách filmu, který nadaboval Petr Jančařík.

Společně jsme oslavili narozeniny.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.