Výlet na Orlík

Pivovarské slavnosti v Březnici

Zámek Březnice a návštěva cukrárny

Mirka van Gils Slavíková – famózní, světově uznávaná cukrářka – náš Domov navštívila 16. září, napekla čokoládové briošky a přivezla všem ochutnat. Bylo to krásné odpoledne a my máme zase na co vzpomínat a mužeme se těšit na příští, slíbenou návštěvu. Děkujeme.

Oslava narozenin

V doprovodu hudby pana Justicha jsme ve čtvrtek 23. září společně oslavili narozeniny. Oslavencům přejeme ještě jednou všechno nejlepší.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.