Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb, přijme do svého týmu Pracovníka v sociálních službách.

POPIS PRÁCE: Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi. Vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů. Podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků při péči o klienty.

POŽADUJEME:

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:

  • zdraví a hygiena při práci
  • hygiena a epidemiologie
  • dietetika
  • první pomoc
  • zdravověda
  • základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace
  • metody sociální práce

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST: Základní vzdělání nebo střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem a kurz pracovníka v sociálních službách. /cca 150 hodin/.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

Práci na plný úvazek, plat dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., protože jsme příspěvková organizace Středočeského kraje. V něm jsou připočtené příplatky za směnnost, za ztížené pracovní podmínky a za práci o svátcích. Rozhodně Vás můžeme odměnit odměnami nad rámec pracovních povinností, zaměstnaneckými bonusy (v rámci FKSP) a 5titýdenní dovolenou na zotavenou. Pokud se rozhodnete pro naše zařízení rádi Vám náš Domov představíme. 

Uchazeči se mohou přihlásit na tel. č. 318 682 614 nebo 739 048 326, emailem: info@domovbreznice.cz, nebo osobně na adrese: Sadová 618, 262 72 Březnice

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.