how to create a site

Ceník placených služeb platný od 1. 1. 2018

POPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ ZAHRNUJE:

ubytování, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování (topení, spotřeba vody, elektrická energie, apod.), úklid, praní ložního a osobního prádla, žehlení, drobné opravy osobního prádla.

Jednolůžkový pokoj190,-- Kč / denně
Dvoulůžkový pokoj180,-- Kč / denně
Třílůžkový pokoj170,-- Kč / denně
Čtyřlůžkový pokoj160,-- Kč / denně
Pětiůžkový pokoj160,-- Kč / denně

POPLATEK ZA POSKYTNUTÍ STRAVY ZAHRNUJE:

Celodenní strava obsahuje 3 hlavní a 2 vedlejší jídla 152,-- Kč denně

(Ceny jsou v Kč)Pořizovací cena surovinProvozní náklady Výsledná cena
Snídaně včetně tekutin na den26,-10 ,-36 ,-
Přesnídávka3 ,-1 ,-4 ,-
Oběd36 ,-17 ,-53 ,-
Svačina16 ,-5 ,-21 ,-
Večeře27 ,-11 ,-38 ,-
Celkem za den108 ,-44 ,-152 ,-

Diabetická strava obsahuje 3 hlavní a 3 vedlejší jídla 170,-- Kč denně

(Ceny jsou v Kč)Pořizovací cena surovinProvozní náklady Výsledná cena
Snídaně včetně tekutin na den26,-10 ,-36 ,-
Přesnídávka8 ,-2 ,-10 ,-
Oběd36 ,-17 ,-53 ,-
Svačina16 ,-5 ,-21 ,-
Večeře27 ,-11 ,-38 ,-
II. večeře8 ,-4 ,-12 ,-
Celkem za den121 ,-49 ,-170 ,-

Dodržování norem průměrných nákladů na potraviny se sleduje měsíčně. Hodnota skutečně spotřebovaných potravin k poslednímu dni roku nesmí být nižší než stanovená norma nákladů na potraviny.

POPLATEK ZA SOCIÁLNÍ PÉČI ZAHRNUJE:
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání a svlékání, přesun na lůžko nebo vozík, polohování, podávání jídla a pití, krmení, apod.)
2. pomoc při osobní hygieně (běžné úkony osobní hygieny, holení, péče o nehty a kůži, ranní a večerní toaleta, celková koupel, péče o vlasy, použití WC nebo výměna plenkových kalhotek, apod.)
3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při využívání dostupných služeb, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
4. sociálně terapeutické činnosti (psychoterapie a socioterapie vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
5. aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
Poplatek za sociální péči činí výši přiznaného příspěvku na péči za měsíc s ohledem na potřeby uživatele služby.
Tento ceník je v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré platby se mohou měnit v závislosti na inflaci a zvyšování cen zvenčí.
Ceník poskytovaných služeb je veřejně dostupný a je v písemné podobě předán uživateli služby či zájemci o službu.


CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB:
- pro všechny uživatele služby, dle jejich výběru.

Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění smluvních pojišťoven. Tento ceník je v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré platby se mohou měnit v závislosti na inflaci a zvyšování cen zvenčí. Ceník fakultativních služeb je veřejně dostupný a je v písemné podobě předán uživateli služby či zájemci o službu.

Poplatek za lednici na pokoji100,- Kč měsíčně
Poplatek za malou lednici na pokoji 50,- Kč měsíčně
Doprava osoby event. jejích věcí do nebo z místa, které označí (k příbuzným, k fotografovi, apod.)6,-- Kč za 1 km
Nožní koupel za použití vířivky (20 minut)36 ,-
Pedikúra + ošetření nohou
90,-- Kč za úkon
Nožní koupel za použití vířivky (20 minut)30,-- Kč za úkon
Pořádání kulturních akcí a pořadů (výstavy, pásma realizována uměleckými agenturami...) vstupné dle organizátora akce
Doplatky za lékydle ceníku lékárenské služby
Stříhání vlasů, kadeřníkdle ceníku kadeřníka
Přinesení osobních nákupu z města15,-- Kč za úkon
Mimořádný úklid na pokoji při porušování hygienických zásad a pravidel Domova Březnice50,-- Kč za úkon
Telefonovánídle ceníku operátora

© Domov Březnice 2018  / Tel.: 318 682 614  / E-mail: info@domovbreznice.cz         / Vytvořil: Galio marketing s.r.o.